Den økonomiske vækst underminerer klodens økosystemer og griber ind i alle grene af samfundslivet. Der er derfor behov for en omstilling af samfund og økonomi. Modvækst handler om at forene kritikken af vækstsamfundet med arbejdet for at skabe socialt og miljømæssigt bæredygtige alternativer.Fødevarekrise, klimaændringer, ressourcemangel, global ulighed og udbredt stress er alle symptomer på, at der er noget grundlæggende galt med indretningen af samfund og økonomi. Det samme gælder den økonomiske krise – men i stedet for nytænkning stræbes der efter at genskabe væksten. Dermed løses ikke krisernes bagvedliggende årsager, som er tæt forbundne med idealet om økonomisk vækst.

Økonomisk vækst skal erstattes med bæredygtige visioner for samfund og hverdagsliv. Modvækst skal sikres gennem et stop for økonomiens og det materielle forbrugs vækst i den rige del af verden. I stedet skal der ske en vækst i fælles værdier som nærhed, lokalsamfund, det meningsfulde liv og global retfærdighed.

Denne hjemmeside fortæller om tankerne bag modvækst og kan bruges som en indgang til at finde yderligere oplysninger om emnet.

Nyheder

Visioner efterlyses!
En fremtid med eller uden økonomisk vækst?
Bøger i omstillingens tegn
Det olympiske svineri

Læs NOAH Modvæksts nyhedsbrev Efter Væksten

Følg os på facebook

Omstilling til fremtiden

Hvilken rolle spiller væksten for kriserne i vor tid? Og hvordan gør vi os fri af vækstsamfundet?

Bliv klogere på dette i bogen Modvækst – Omstilling til fremtiden udgivet af NOAH Modvækst og Forlaget Hovedland.

Denne side er udgivet af NOAH Modvækst

Til toppen af siden

Printet fra www.modvaekst.dk udgivet af NOAH Modvækst